..Inici ..Contingut ..Gramàtica digital

La GRAMÀTICA DIGITAL GRECOLLATINA és la part de morfologia del MÈTODE OLIMP. Els paradigmes de les declinacions són els noms de divinitats gregues i de les divinitats i altres aspectes de la cultura llatina.

Tots els programes són qualificadors. Els alumnes han d'escriure la resposta amb el teclat i, a la tercera equivocada, l'ordinador la posa en vermell.

...........................................

  Introducció a la Gramàtica digital grega en PDF
       
  Substantius Nominatiu  
    Fins al Vocatiu inclòs  
    Fins a l'Acusatiu inclòs  
    Fins al Genitiu inclòs  
    Fins al Datiu inclòs  
    Primera declinació  
    Primera i segona declinacions  
    Tercera declinació  
       
  Adjectius De tres terminacions  
    De dues terminacions  
    Comparatius i superlatius  
    Tots els adjectius  
    De tres i de dues terminacions  
       
  Pronoms/Adjectius Pronoms demostratius i d'altres  
    Pronoms indefinits i d'altres  
    Tots els Pronoms/Adjectius  
       
  Verbs en veu activa Veu activa. Indicatiu  
    Veu activa fins l'Imperatiu inclòs  
    Veu activa fins el Subjuntiu inclòs  
    Veu activa fins l'Optatiu inclòs  
    Veu activa fins l'Infinitiu inclòs  
    Veu activa fins el Participi inclòs  
       
  Verbs en veu Veu mitjana passiva. Indicatiu  
  mitjana passiva Veu mitjana passiva fins l'imperatiu inclòs  
    Veu mitjana passiva fins el Subjuntiu inclòs  
    Veu mitjana passiva fins l'Optatiu inclòs  
    Veu mitjana passiva fins l'Infinitiu inclòs  
    Veu mitjana passiva fins el Participi inclòs  
       
 

Activa  
    Mitjana passiva  
       
  Activa  
    Mitjana passiva  
       
  Activa  
    Mitjana passiva  
       
  Verbs en labial Activa  
    Mitjana passiva  
       
  Verbs en labial i sufix Activa  
    Mitjana passiva  
       
  Verbs en gutural Activa  
    Mitjana passiva  
       
  Verbs en gutural i sufix Activa  
    Mitjana passiva  
       
  Activa  
    Mitjana passiva  
       
  Activa  
    Mitjana passiva  
       
  Activa  
    Mitjana passiva  
       
  Activa  
    Mitjana passiva  
       
  Activa  
    Mitjana passiva  
  Activa  
    Mitjana passiva  
  i Activa  
    Mitjana passiva  
  Activa  
    Mitjana passiva  
       
  Activa  
    Mitjana passiva  
  Activa  
  Activa  
       
  Verbs amb temps segons Temps segons  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

.....

Substantius llatins

Adjectius llatins i graus de l'adjectiu

Pronoms - adjectius llatins

Verbs llatins en veu activa

Verbs llatins en veu passiva

......................................... ........... ....